Едва една трета от световните изпълнителни директори са „много загрижени“ за рисковете от изменението на климата

Рисковете, свързани с климата, предизвикват сериозно безпокойство у 33% от топ изпълнителните директори в света през 2022 г. – след киберрисковете (49%), рисковете за здравето (48%) и рисковете от макроикономическа нестабилност (43%), сочат резултатите от 25-ото годишно глобално проучване на PwC, огласено днес. Допитването е проведено през октомври и ноември 2021 година с участието на 4 450 висши мениджъри от 89 държави.

CEO optimism

Повече от половината изпълнителни директори съобщават за високо ниво на увереност относно собствените си перспективи за растеж на приходите през следващите 12 месеца. Най-оптимистично настроени са изпълнителните директори на фирмите за частен капитал (67% от тях са силно уверени в растежа на компанията си) и на технологичните фирми (64%). И двата сектора продължават да се радват на голям приток на капитали заради благоприятните финансови условия, преобладаващи в повечето развити икономики.

Сред главните изпълнителни директори, които изразяват по-хладни прогнози, са тези в автомобилния сектор (46%) и в сектора на хотелиерството и ресторантьорството (44%), които се борят съответно с недостига на полупроводници и с продължителните последици от пандемията върху пътуванията. Остава да се види дали траекторията на пандемията ще се промени и ще създаде нови ограничения за някои отрасли.

Източници на растеж

Иновациите подхранват растежа, а той често се стимулира от малки, пъргави организации. Според проучването на PwC за глобалния пейзаж на еднорозите, през последните пет години и половина общо 869 компании са достигнали оценка от 1 млрд. щатски долара. В резултат на този приток на средства се очертаха пет тенденции в областта на иновациите, всяка от които генерира значителна икономическа енергия, би трябвало да предостави възможности за много по-големи компании и може да наложи на утвърдените компании да изградят или закупят нови възможности. Петте области, които трябва да се наблюдават, са: платформата на потребителските финансови услуги, екосистемата на електрическите превозни средства и съхранената енергия, създаването и разширяването на „метавселената“ с помощта на технологиите, продължаващото сближаване на мобилността и цифровата търговия и виртуалната еволюция на здравето и уелнеса.

Заплахи
Заплахите, от които главните изпълнителни директори се притесняват най-много, и въздействието, което те виждат, че тези заплахи ще окажат върху техния бизнес през следващите 12 месеца, разкриват, че лидерите са подложени на натиск да постигнат най-високи резултати.

Подобно на миналата година, изпълнителните директори са най-загрижени за киберрисковете (49%) и за глобалната здравна ситуация (48%), тъй като пандемията продължава.

Интересно е, че изпълнителните директори в производствения и потребителския сектор показват по-ниски нива на загриженост за киберрисковете (съответно 40% и 39%), въпреки големия брой кибератаки в тези сектори. На трето място в списъка на заплахите за всички изпълнителни директори се нарежда макроикономическата нестабилност, включително колебанията в БВП, безработицата и инфлацията.

Risks

В момента, когато наближаваме две години от началото на пандемията, световната икономика се е възстановила от дълбините в средата на 2020 г. МВФ прогнозира, че световният БВП ще нарасне с 4,9 % през 2022 г., което е спад в сравнение с очаквания през 2021 г. ръст от 5,9 %, но все още е значителен. 4 446-те главни изпълнителни директори от 89 държави и територии, които отговориха на нашето 25-то годишно проучване сред глобалните изпълнителни директори, показват оптимизъм за продължаващата икономическа устойчивост.

Near term

Оптимизъм в близко бъдеще
Като цяло оптимизмът на изпълнителните директори остава стабилен и висок. Когато анкетирахме главните изпълнителни директори през октомври и ноември 2021 г., 77% от тях заявиха, че очакват глобалният икономически растеж да се подобри през следващата година, което е с един процентен пункт повече от предишното ни проучване (проведено през януари и февруари 2021 г.) и най-високата регистрирана стойност от 2012 г. насам, когато PwC стартира сондажа на мнения сред изпълнителните директори за потенциала на икономиката.

Въпреки че не е ясно как вариантът „Омикрон“ ще повлияе на оптимизма на изпълнителните директори, допитването подчертава асиметричния характер на възстановяването на световната пандемия. Главните изпълнителни директори в Бразилия, Китай, Германия и Съединените щати съобщават, че се чувстват по-малко оптимистично, отколкото преди една година, че темповете на растеж са на път да се увеличат, докато тези в Индия, Япония и Обединеното кралство са дори по-оптимистично настроени, отколкото в началото на миналата година.

Тези разлики може просто да отразяват мястото, на което се намират изпълнителните директори в икономическия цикъл. Китай и САЩ например се възстановиха преди останалата част от света и сега изпитват болките на растежа под формата на инфлация, балони на недвижимите имоти и прекъсвания на веригата за доставки. И двете страни се сблъскват и с недостиг на работна ръка. В Китай демографските промени и структурната безработица водят до нарастващ недостиг на работна ръка, а в САЩ преобладават заглавията за „оттегляне“ и ранното пенсиониране.

Климатични рискове

Проучването показва, че е необходимо по-голямо усилие за постигане на глобалните цели в областта на климата, тъй като по-малко от една трета от изпълнителните директори са заявили, че тяхната компания е поела ангажимент за намаляване на емисиите.

Само 22% от анкетираните са заявили, че техните компании са поели ангажимент за нулеви емисии, докато 29% са казали, че работят в тази посока. Същевременно около две трети (65%) от анкетираните, чиито компании имат годишни приходи от поне 25 млрд. долара, са поели ангажимент за нулеви емисии. Само 10% от компаниите с приходи под 100 млн. долара са го направили.

ESG

Една трета от анкетираните, които определят изменението на климата като сериозно предизвикателство за следващата година, са убедени, че това явление няма да се отрази на растежа на приходите в близко бъдеще. В по-дългосрочен план обаче ангажиментът към климата трябва да бъде в центъра на стратегиите на компаниите, тъй като ще бъде важно не само да се намалят рисковете от изменението на климата, но и да се отговори на очакванията на клиентите, инвеститорите и служителите.

Около 57% от изпълнителните директори, които не са неутрални по отношение на климата, заявяват, че техният бизнес не допринася значително за емисиите на парникови газове. Това до голяма степен отразява мнението на изпълнителните директори в сегменти като технологиите, бизнес услугите и застраховането.

Проучването установи също така, че колкото по-голям е ангажиментът на компанията за декарбонизация, толкова по-вероятно е целите за емисиите да са част от корпоративната стратегия и да са свързани с възнаграждението на самия изпълнителен директор. От компаниите, в които изпълнителните директори са заявили, че имат научно обоснован ангажимент за нулеви емисии, 70% включват цели за емисиите в корпоративната си стратегия.

Decarbonization

Възможностите и предизвикателствата са ясни: напредъкът по най-тежките проблеми на обществото ще бъде ограничен без смели действия от страна на изпълнителните директори, които управляват критични корпоративни ресурси. В същото време тазгодишното проучване на изпълнителните директори подчертава колко много са задачите пред тях. Краткосрочните финансови императиви остават от решаващо значение, дори когато по-широките обществени нужди изискват повече внимание.

На този фон следните пет приоритета трябва да помогнат на изпълнителните директори да постигнат разнообразни устойчиви резултати, които заинтересованите страни все повече изискват:

Пренареждане на разговора: Бордовете трябва да разговарят със своите изпълнителни директори, а изпълнителните директори – със своите топ екипи, за техния колективен проблем с прекомерното количество важни задачи. Ентусиазмът по отношение на ESG няма да накара краткосрочните финансови изисквания да изчезнат. Всъщност, в свят на оскъдно време, внимание и корпоративни ресурси, реалистичното формулиране на компромисите може да е единственият начин да се привлекат инвеститорите и да се създаде разумна стратегическа програма, а не списък с желания.

Рекалибриране на уменията: Резултатите от проучването показват приоритети за изграждане на способности, свързани с киберсигурността, изграждането на доверие, както и измерването и управлението на декарбонизацията. Освен това, когато ръководителите се стремят да преосмислят мястото на своята организация в света и жонглират с все по-широк набор от конкуриращи се приоритети, лидерите, които имат нагласа за растеж и които демонстрират съпричастност и готовност да приемат дебати и несъгласие, стават по-важни от всякога.

Преоценка на приемствеността: Лидерите, необходими за овладяване на днешните трудни компромиси, вероятно ще бъдат много различни. В този смисъл „свежата кръв“ в управлението на компаниите ще бъде от съществено значение. Важно е мениджмънтът да бъде допълван от нови гледни точки, нови хора с нови умения и нагласи, за да може посоката на бизнеса непрекъснато да се пренастройва и обновява. Само чрез внимателно планиране на приемствеността в управата на компаниите ще бъде възможно създаването на бъдещето да започне незабавно.

Преосмисляне на стимулите: Време е управителните съвети и ръководните екипи да разгледат внимателно съответствието между приоритетите в дейността, които поставят за изпълнение на служителите, въведените системи за управление на изпълнението им и начина, по който се отчита свършената работа и напредъка по отношение на поставените приоритетни цели.

Преосмисляне на сътрудничеството: Справянето с най-неотложните предизвикателства пред обществото няма да бъде индивидуален спорт. То изисква безпрецедентно ниво на сътрудничество между бизнес лидери, държавни служители, политици, инвеститори и неправителствени организации (НПО). Всеки един от тях предоставя важни инструменти и може да подкрепи и подобри възможностите на другия.

„Доверието е в основата на много от тези приоритети. То може да бъде значим фактор за промяна. А само чрез промяна – смела, новаторска и безгранична – можем да осигурим нашето общо бъдеще“.

 

Автор: Галина Маринова

Източник: bloombergtv.bg/