Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7.8%., показват публикуваните днес данни на НСИ. През декември всички стоки и услуги бележат повишение в цените.

Увеличение на месечна база се наблюдава при всички стоки, които най-силно се усещат от потребителите – при храните и напитките , енергията, горивата, лекарските и стоматологичните услуги.

Преди ден „УниКредит Булбанк“ прогнозира 6% инфлация през тази година. Високата инфлация отразява основно временни фактори, като високите цени на енергоносителите, нарушенията във веригите на доставки и базовите ефекти. Въпреки това, ръстът на инфлацията се и оказал по-широко базиран, отколкото се е очаквало първоначално и вероятно ще трае по-дълго. Смята се, че има две специфични за България причини, заради които инфлацията в страната вероятно ще достигне високи стойности за региона на Централна и Източна Европа. Първо, ръстът в цените на храните вероятно ще се окаже по-продължителен, тъй като по-малките количества използвани торове ще намалят обема на реколтата през 2022 г.  Второ, пренасянето на по-високите цени на суровините към потребителските цени в България вероятно ще бъде засилено от факта, че страната има сравнително голям брой сектори на икономиката, характеризиращи се с висока концентрация. Това означава, че делът на компаниите, които са в състояние да прехвърлят тежестта на повишените цени на входящи суровини и продукти върху цените за крайните потребители също е висок.

Такава е и прогнозата на министъра на финансите Асен Василев – най-кризисният месец за България по отношение на инфлацията ще бъде март или април. Според него инфлацията догодина ще бъде 5 до 6%, което за него не е нещо силно притеснително.

„Това се дължи, от една страна, на енергоизточниците, но да приемем, че с пролетно-летния сезон това ще изчезне като фактор, а от друга страна – на голямото печатане на пари, което се случи в последните 6-7 г. Когато инфлацията тръгне нагоре, много хора се ориентират към по-дългосрочни активи – недвижимости, злато, а в момента и криптовалути като нов клас активи, акции на фирми, които виреят добре в инфлационна среда“, каза Василев през декември.

 

Източник: https://www.banker.bg/