За основа се използва информация, извлечена от сателитни наблюдения на Коперник

Изграждане на общност, анализ на пропуските в услугите, наблюдение на технологиите, стратегически изследвания и препоръки и разпространение на резултатите – това са част от методологията на проекта EO4AGRI, който се изпълнява по „Хоризонт 2020“. 

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

Този проект с множество участници ви представяме в брой 236 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Основната цел е да се подобри оперативното наблюдение на селското стопанство от местно до глобално ниво. За основа се използва информация, извлечена от сателитни наблюдения на Коперник и чрез използване на свързани геопространствени и социално-икономически информационни услуги.

Изградената по проекта общност подпомага прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП), като обръща специално внимание на реформата на ОСП 2020, на изискванията на разплащателните агенции и на процесите на Интегрираната система за администриране и контрол.

EO4AGRI работи със земеделски производители, асоциации на фермери и агро-хранителната индустрия по спецификациите на базирани на данни земеделски услуги. Фокусът пада върху по-доброто използване на инвестициите на ЕК в услугите за данни и информация на Коперник.

Проектът се справя с глобалните предизвикателства за продоволствена сигурност в рамките на инициативата за глобален селскостопански мониторинг на GEOGLAM. Оценява информацията за нуждите от земеползване и селскостопански услуги. Предлага на финансовите инвеститори и застрахователи потенциална добавена стойност от подхранването на тези услуги с информация от Коперник.

Екипът на EO4AGRI се състои от 11 организации, допълващи се в ролите и експертния си опит. Те покриват голяма част от веригата на доставки със значителен мрежов капитал. Всички извършват множество дейности, изпълняват възложени към организациите правителствени функции или операции по цялата агро-хранителна верига.

236 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Източник: https://agri.bg/