Всяка година се случват някои неочаквани обрати и/или събития на световните (финансови) пазари, но 2021 г. беше пълна с подобни изненади. Тук от финансови анализатори от „Финам“ са посочени някои от събитията, които най-много изненадаха инвеститори, компании и анализатори през 2021 година, като прогнозите са, че ще продължат и през 2022 година.

Прекъсвания във веригите за доставки

Пандемията през първите месеци на 2020 г. премина изненадващо без сериозни последствия във веригите за доставки на стоки, с изключение може би на факта, че личните предпазни средства бяха в недостиг за известно време. Но 2021 г. бе белязана от силни дефицити на някои стоки и рязък ръст на инфлацията, предизвикан от увеличение на предлагането. Изследователската компания Drewry, която изчислява средните разходи за доставка на 40-футов контейнер по различни маршрути, отбеляза, че разходите са достигнали „връх“ от 10 377 долара в края на септември – четири пъти повече от предходната 2020 година.

Впоследствие имаше прекъсвания на работата на фабрики и пристанища в Китай, както и в Югоизточна Азия, предизвикани от усилията на правителствата за потискане на огнища на COVID-19.

В същото време, най-голямо безпокойство предизвика експлозивния ръст на търсенето на физически стоки: разходите за стоки за дълготрайна употреба в САЩ са нараснали с 34% на годишна база, докато търсенето на услуги се е увеличило само с около 4%. Тъй като пандемията изглежда отстъпва, тази „празнина“ между търсенето и предлагането би трябвало да се намали.

Проблемите с веригите за доставки обаче могат да продължат още известно време и през 2022 година.

Китайските пазари се обърнаха „с главата надолу“

През 2021 година установеният ред на финансовите пазари в Китай беше нарушен. През по-голямата част от последното десетилетие инвеститорите настояваха за увеличаване на достъпа до китайски финансови активи, като процъфтяващият технологичен сектор в страната се счита за особено привлекателен. Въпреки това, строгите регулаторни мерки през 2021 г. доведоха до спад в индекса MSCI China Tech 100, който се понижи с почти една трета от началото на годината. Цената на акциите на гиганта за електронна търговия Alibaba падна с около 50% за същия период.

Най-голямата строителна компания в Китай, Evergrande, дълго време беше най-емблематичният символ на сектора на недвижимите имоти в Китай с голям дял на заемните средства. Но през 2021 г. той изпадна в неплатежоспособност, въпреки усилията на правителството да ограничи заемите от страна на местните строителни компании.

Сътресенията, наблюдавани както в китайския сектор на технологиите, така и в сектора на недвижимите имоти, ясно показват, че ефективността на инвестициите в страната все още може да се промени, ако „настроението“ на китайското правителство се промени.

„Златната мина“

Анализатори и инвеститори очакваха след 2020 г., печалбите да се възстановят през 2021 година. Мащабът на възстановяването обаче надмина почти всички прогнози. В края на 2020 г., анализаторите прогнозираха средно 22% увеличение на печалбите на компаниите от S&P 500 за 2021 година.

Финансовите резултати за 4-тото тримесечие на 2021 г. все още не са публикувани, но вече се очаква показателят да нарасне с 45%, което е по-високо от увеличението на печалбата на акция на годишна база, регистрирано през 2010 г., след световната финансова криза. Това отчасти се дължи на по-бързото от очакваното икономическо възстановяване, като корпоративните печалби надхвърлят нивата не само от 2020 г., но и от 2019 година.

Всичко това поставя фондовите пазари във вероятно по-трудно положение в самото начало на 2022 г.: част от икономическото възстановяване, което се предвиждаше да стане през 2022 г., може вече да се е случило.

Осреднената прогноза на анализаторите показва много по-скромен ръст на печалбите за компаниите от S&P 500 през настоящата година – от 9%. За американските компании ще бъде трудно отново да надминат прогнозите с голяма разлика, както през 2021 година.

Публични срещу частни капитали

През първите 11 месеца на 2021 г. чрез листване на борсата в САЩ са набрани 147,8 милиарда долара, което е над двойно повече от сумата, набрана за същия период на 2020 година. И въпреки че ръстът беше най-забележим през първите месеци на 2021 година, активността остава висока.

Настоящият бум поставя под съмнение идеята, че публичните пазари биват неумолимо изтласквани от частния капитал.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. 621 компании в света станаха публични, т.е. с 16% повече на годишна база. „Вълната“ от публични предлагания през 2021 г. предполага, че тя може да продължи и през 2022 г., и че публичните пазари продължават да имат съществено място.

„Зелени“ финанси

„Зелените“ държавни облигации през 2021 г. „наводниха“ пазара и поне 20 държави са емитирали такива облигации през изминалатагодина. В средата на октомври 2021 г. ЕС емитира първите си „зелени“ облигации, на обща стойност 12 милиарда евро.

Може би най-интересните промени настъпиха в частния сектор. Инвестициите в стартиращи компании от областта на климатичните технологии достигнаха 60 милиарда долара през първата половина на 2021 г., което е над три пъти повече от същия период на миналата година. Нещо повече, интересът на инвеститорите към производителите на електрически превозни средства скочи рязко – от Tesla до китайският CATL, водещият производител на батерии за еректромобили в света.

Понастоящем най-големите петролни компании в света са сред компаниите, проучващи водородните технологии.

Струва си да се отбележи, че пазарът на „зелено“ финансиране през 2021 г. като цяло стана „по-зрял“ и сериозен и вероятно тенденцията ще продължи и през 2022 година.

 

Източник: https://money.bg/