Ефективността и липсата на емоции превръщат изкуствения интелект в солиден партньор при управлението на активи, казва специалистът от КВС Асет Мениджмънт

Марио Панков е завършил Търговско-банковата гимназия в София, а по-късно е продължил обучението си в УНСС. Първото му назначение е в ИТ сектора. След като се  докосва до света на инвестициите, поеме в посоката на управление на благосъстоянието, а това го свърза трайно с взаимните фондове.

Като част от екипа на един от първите алтернативни фондове в България, Марио Панков има ключовата роля да бъде допуснат до търговия на БФБ, а днес подпомага продажбите в България на инвестиционните решения на КВС Асет Мениджмънт – водещо управляващо дружество, но и технологичен иноватор в Европа.

Г-н Панков, какви са ползите от използването на системи с изкуствен интелект (AI) при търговията на финансовите пазари?

Инвестирането, в основата си, стъпва на задълбочен анализ, с който не само определяме секторите, географските райони и отделните финансовите инструменти от интерес, но например и взаимовръзките между тях. Именно тук възможностите на изкуствения интелект да търси и анализира огромни обеми данни, включително комплексни, като например изображения и звук – могат да добавят стойност – особено в днешни дни, когато повечето информация е дигитална. Неговата ефективност и липсата на емоции го превръщат в солиден партньор при управлението на активи.

Има ли рискове от използването на изкуствен интелект (AI) в инвестирането?

Разбира се, при всяка нова технология съществуват рискове. Първите автомобили също са криели своите малки рискове, но те промениха света и ни дадоха толкова много нови възможности, а днес вашият нов автомобил може би дори разполага с автопилот, който управлява чрез изкуствен интелект. За разлика от първите автомобили обаче за нас изкуственият интелект не е нещо ново – КВС Асет Мениджмънт разработва и използва AI технологии от над десетилетие.

Как се осъществява сътрудничеството между човека и изкуствения интелект в управлението на Optimum Fund Enhanced Intelligence?

При управлението на Optimum Fund Enhanced Intelligence изкуственият интелект поема ролите, които биха изисквали значителен времеви ресурс за нас – хората – например анализ на сектори, географски райони, както и модели за разпределение на активите. Но това се случва на базата на допълнителни данни и обучаване на модела за изкуствен интелект, които се правят от колеги. Освен това действията на модела за изкуствен интелект се наблюдават, а при екстремни негови действия може да има намеса, така че инвеститорите да са спокойни и да се чувстват комфортно.

Как се избират активите и пазарите, в които фондът инвестира?

Подборът е на глобален принцип, а моделът за изкуствен интелект сам преценява на кои пазари и в какви активи да инвестира.

Какви предимства за инвеститорите предоставя Optimum Fund Enhanced Intelligence?

Основното предимство е очакваната по-висока ефективност и рационален подход, без проява на емоции. От старта му сме виждали моменти, когато в портфолиото на фонда отбранителните акции са увеличени значително, когато инвеститорите са настроени позитивно за пазарите и смятат, че ще продължат да растат. Но например в края на септември и отново в края на ноември този отбранителен подход показа, че емоциите и настроенията за пазарите не са най-добрия съветник за инвеститорите.

Има ли отговор на въпроса кой е по-добър при търговията на финансовите пазари – човекът или машината?

Отговорът е някъде по средата. Всъщност идеята на изкуствения интелект не е да измести нас, хората, а по-скоро да повиши нашата ефективност. Целта на КВС Асет Мениджмънт не е да създаде форма на противопоставяне, а по-скоро една магия между човек и машина, която да повиши потенциала за добавена стойност за нашите инвеститори.

Има ли вероятност в бъдеще изкуственият интелект да замени изцяло човешката дейност при инвестирането?

В близко бъдеще – едва ли. Някои дейности при управлението на активи дори може никога да не бъдат заместени от форми на изкуствен интелект, човешкият фактор е и ще продължава да играе своята важна роля в тази отговорна дейност.

Кой носи отговорността, ако изкуственият интелект допусне грешка в търговията?

Отговорността се носи по идентичен начин както и при взаимните фондове, управлявани от колеги.

Как се приемат от инвеститорите фондовете, използващи системи с изкуствен интелект? Има ли доверие и разбиране за новите технологии?

Инвеститорите проявяват все по-голям интерес към Optimum Fund Enhanced Intelligence. Много от хората, работещи в технологичния сектор, виждат потенциала зад тази концепция. Други желаят да опитат нещо иновативно и по-различно или да диверсифицират инвестициите си.

Тук е редно да уточним, че когато говорим за фондове, трябва да имаме предвид, че управляваните от изкуствен интелект фондове се броят на пръсти, а в България Optimum Fund Enhanced Intelligence е първият такъв. КВС Асет Мениджмънт е не само управляващо дружество с дългогодишен опит, но и технологична компания и иноватор. За нас изкуственият интелект не е новост, а нещо, което подпомага всекидневната ни дейност от доста години.

Как очаквате да се развива изкуственият интелект при управлението на активите в следващите години? Ще заема ли все по-голяма роля при инвестирането?

Очакванията са пазарът да продължи да отчита значителни ръстове през следващите години, а все повече инвеститори ще опитат под една или друга форма подобни стратегии. Много вероятно е да видим ръст в активите под управление от над 5 пъти за следващите 3 години, като всичко това ще зависи от технологичните иновации и скоростта, с която те навлизат в управлението на активи. Разбира се, тук трябва да отчетем и промяната в нагласите при поколенията инвеститори, но мощта на изкуствения интелект вече е сред нас, помага ни всекидневно и много от нас дори не го осъзнават. Замислете се следващия път, когато повикате умния асистент в смартфона си, или оставите управлението на автомобила на автопилота.

По статията работи: Екип на Investor.bg