На Съвета по земеделие, ще акцентираме върху скъпите фуражи и увеличените разходи за производство, реши МС

Правителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 януари 2022 г. в Брюксел, съобщиха от пресофиса на Министерския съвет (МС).

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

Очаква се Френското председателство да представи на министрите своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. На Съвета ще бъде обсъдена ситуацията на пазарите на селскостопански продукти. Нашата страна ще обърне внимание на притеснителното нарастване на цените на основните фуражни култури и смески, както и на проблема със значителното повишение на разходите за производство в земеделието, вследствие на по-високите цени на горивата и електроенергията.

Комисията също така ще изнесе данни относно публикуваното на 15 декември 2021 г. Съобщение на ЕК до Европейския парламент и Съвета относно устойчиви въглеродни цикли.

МС: България смята, че по отношение земеделието с ниски въглеродни емисии е необходимо да се запази конкурентоспособността и да се предостави достатъчна компенсация за земеделските стопани за допълнителните усилия, които трябва да направят в посока реализиране на поставените от ЕК амбициозни цели за намаляване на парниковите емисии.

Комисията ще дискутира и теми относно търговията в селското стопанство. „За България стремежът към балансираност в търговските преговори ще доведе до ползи не само за нашата страна и ЕС като цяло, но в крайна сметка ще допринесе за ефективни и справедливи резултати за всички преговарящи страни.”, се казва още в съобщението

При внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни, следва да бъдат спазвани идентични на високите стандарти на ЕС, с които европейските производители се съобразяват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания.

В точки „Други въпроси“ Комисията ще представи информация относно резултатите от проведената на 9 декември 2021 г. онлайн Конференция на високо равнище: „Хуманно отношение към животните в ЕС днес и утре“.
Източник: https://agri.bg/