Разходите намаляват с до 50%

Високотехнологично решение за сигнали в реално време за вредители по земеделската продукция, базирано на уникални характеристики на биометрията на насекоми е темата на проект с множество участници, който се изпълнява по „Хоризонт 2020“. Проектът AgroPestAlert ви представяме в 235 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Гласувайте: Как оценявате назначенията на поста заместник-министър на земеделието?

33% от всички пестициди, използвани в селскостопанския сектор са за борба с вредители. 99% от обработваемата земеделска площ използват аналогови системи за предупреждение за вредители. Съвременните технологии за справяне с този проблем са интензивни по отношение на човешкия труд, имат сложна логистика, скъпи са и имат ниски нива на ефективност. Те не успяват да намалят щетите по културите под диапазон от 20-40%.

На пазара има вече технология и решение, които позволяват интегрирано управление на вредители, със система за ранно предупреждение в реално време, достатъчно ефективна и на приемлива цена, която може да бъде мащабирана към различни видове култури и вредители, и това по-късно ще даде възможност за бързо и фокусирано лечение. Общите разходи за управление на пестицидите са до 2% от стойността на селскостопанската продукция. Стойността на потенциалния пазар за решения за ранно предупреждение срещу вредители се оценява на 0,5% от стойността на годишното глобално селскостопанско производство.

AgroPestAlert е глобално иновативно, специфично и уникално решение в своята категория, което позволява автоматизирането и дигитализацията на задачите, необходими за ранно наблюдение на вредителите на конкурентна цена, като за първи път позволява на пазара да отговори на необходимостта от ранно предупреждение за вредители в реално време – време по жизнеспособен и ефективен начин.

Неговият технологичен диференциал се основава на използването на биометричен елемент, свързан с насекомите, което позволява намаляване с 50% на разходите за монтаж, в сравнение със системите, базирани на снимки с висока разделителна способност и разходите за експлоатация и поддръжка са намалени с повече от 95%. Той също така използва слой от нанокомпоненти за феромони, което прави възможно разширяването на неговата ефективност и ефикасност.

AgroPestAlert е фокусиран върху 3 сегмента – за големи земеделски стопанства, агропромишлени компании и официални станции за ранно предупреждение. В рамките на проекта са поставени цели за проучване за осъществимост, за да се установи работоспособността и рентабилността на бизнес начинанието.

 

Източник: https://agri.bg/