Спад в производството на всички основни зеленчукови култури очакват от САРА

Прогресивно намаляващи резултати от 2016 година насам в производството на зеленчуци, отчитат от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Гласувайте: Как оценявате назначенията на поста заместник-министър на земеделието?

По данни на Националния статистически институт (НСИ) брутната продукция ще падне с 6%, което се дължи както на свиване на физическото производство, така и на по-ниските цени. На годишна база се очертава спад на производството с 2% в сравнение с 2020 г, докато цените на зеленчуците ще бъдат с 4-5% по-ниски от миналогодишните. 

Делът на зеленчукопроизводството в растениевъдната продукция за 2021 г. се оказва на едно от най-ниските нива и слиза на до 4,6%, докато през 2020 г. този дял е възлизал на 7,1%.

Зеленчукопроизводството свива своето присъствие в Брутната селскостопанска продукция до 4,1%, заедно с картофите, като за сравнение между 2011- 2015 година този процент е бил по-нисък.

Последващите оценки на САРА за производството на домати през 2021 г. е за допълнително намаление от около 8 хил. тона По предварителни данни на НСИ, производството дори може да падне под 100 хил. тона. САРА понижава прогнозата си за производството на пипер до 50 хил. тона. Това равнище е подобно на реколтата от 2020 г, когато производството е 51 хил. тона., едно от най-ниските нива за последните 10 години.

В последващите предвиждания за производството на краставици през 2021 година очакванията си за обеми от 43 хил. тона за оранжерийно производство и 9 хил. тона за продукцията отглеждана на открито. Общото производство на краставици се изчислява да възлиза 52 хил. тона.

Според икономистите цените на едро през декември са се покачили най-рязко при краставиците – с около 39% на месечна база. Слабото предлагане е основната причина за това, като най-високите цени на зеленчука обичайно са през месеците януари, февруари, уточняват от САРА. Цените на дребно остават в рамките на средните за сезона.

Сигнали за затруднения в зеленчукопроизводството идват и от други държави. Все повече оранжерийни производители от Европа ограничават производството си, особено на домати. Растящите разходи за отопление и конкурентните цени от Турция и Мароко, най-вече след девалвацията на турската лира, застрашават рентабилността на зеленчукопроизводството.

Друг проблем са доставките, като разходите за транспорт се увеличават поради свиване на превозните услуги. Една година след излизането на Великобритания от ЕС предизвикателствата са свързани с недостига на работна ръка по цялата хранителна верига, затруднения в доставките в Обединеното Кралство заради високата зависимост от вноса на пресни плодове и зеленчуци от ЕС и неразработени алтернативни канали за доставка, което най-силно се отразява на потребителите, отчитат още от САРА.

 

Източник: https://agri.bg/