Вижте сигурните и важни срокове за подаване на заявления и за кандидатстване по мерки от ПРСР през януари

След като вече надигнахме глава от празничните маси, е време да погледнем с какви важни срокове за стопаните започва новата 2022 г. Очакваме Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да публикува индикативния си график с директните плащания за 6 месеца напред. За сравнение миналата година това се случи на 6 януари. 

Европа връща на българските стопани над 17 млн. евро

По традиция първото плащане за годината е вторият транш по Преходната национална помощ за говеда и биволи (ПНДЖ 1), необвързана с производството. През 2021 г. парите бяха изплатени на 18 януари, как ще се случи това сега, все още няма информация.

А докато излезе индикативният график с останалите плащания за Кампания 2021 до 30 юни, нека видим кои са сигурните и важни срокове за подаване на заявления и за кандидатстване по мерки от ПРСР през януари.

Обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън

До 31 януари производителите на картофи, лук и чесън доказват реализацията по схемата за обвързана подкрепа. Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител в ОДЗ, придружен от копия на описаните документи. Това вече може да се случи и по имейл, но не по късно от 26 януари.

Възражения срещу слоя допустими площи

До 7 януари стопаните могат да подават възражения срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане“. Това се прави по образец в ОДЗ. При генериране на възражения автоматично от Система за електронни услуги на ДФЗ фермерите сами или със съдействие на служители на съответната служба посочват идентификаторите на парцелите, които искат да бъдат включени.

Пчеларската програма за 2022 г.

От 4 до 17 януари тече приемът за 2022 г. по Националната програма по пчеларство. За тази година финансовият ресурс е 8 073 092 лв. Документи се приемат в областните дирекции на ДФЗ. С изменение на Наредбата от октомври 2021 г. се добавят нови видове инвентар, които стопаните могат да закупят.

De minimis за тютюнопроизводителите

До 31 януари тютюнопроизводителите кандидатстват за държавната помощ de minimis. Бюджетът е 3 млн. лв., а ставката – 120 лв./дка. Подпомагане ще получат 2 113 от общо регистрираните 3 320. Заявления се приемат в областните дирекции на ДФЗ, а субсидиите ще бъдат изплатени до 28 февруари.

Подмярка 6.1 за млади стопани

До 28 февруари тече приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. Общият бюджет е близо 25 млн. лв., като около 50 000 лв. е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер.

Подмярка 6.3 за малки стопанства

До 2 март се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“. Безвъзмездната финансова помощ е близо 40 млн. лв., а максималният размер за един кандидат е до 30 хил. лв.

Подмярка 4.2 за преработка

До 25 февруари продължава приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. След като бе временно спрян по настояване на ЕК за прецизиране на текстовете и условията, той бе повторно отворен на 15 октомври. Общият бюджет от 387 млн. лв. се запазва.

Отсрочка на кредити от ДФЗ

До 31 януари животновъди могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в Областните дирекции на ДФЗ. От тази възможност могат да се възползват 111 бенефициери с отсрочени кредити до края на ноември 2021 г., получили кредити през 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

 

Източник: https://agri.bg/