Биопроизводителите в селските региони могат да подпомогнат ефективно развитието на устойчиви стопанства с богата реколта без да са рискуват азотното подхранване на зърнените култури. Това е възможно с иновативния органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии (CERES Azotobacter salinestris) и други, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителните вещества.

Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 години благодарение на иновативна технология за сушене на бактерии. Нутрибио N e подходящ за употреба както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.

Как да заменим 200 кг тор с 50 грама азотфиксиращи бактерии?
Нутрибио N  е създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии и други. Подходящ е за употреба както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие. Имаме специфични опити, в които се сравняват различни технологии. Тези опити са направени с цел да отговорят на новите изисквания на пазара. Сравнили сме традиционни техники на торене, тоест минерално торене за поддържане на фитосанитарния профил на растението, с техники с минимално негативно влияние върху околната среда. Азотфиксиращите микроорганизми поддържат 35-40 процента от пълната норма на торене с азот на културата през вегетацията.

Нутрибио N позволява снабдяването с около една трета от азота, нужен за културите, фиксирайки го от атмосферата в самото растение. Благодарение на четирите бактерии, които съдържа, атмосферният азот се фиксира в растението както през листната маса, така и през кореновата система.

Нутрибио N се използва в доза 50 грама на хектар.
В конвенционалното земеделие се прилага в комбинация с хербицид, а в биологичното приложението е във фазата на братене. Приложението му става чрез познатата наземна техника, като дозата на приложение е 50 грама на хектар. Разбрахте ли добре ? Само 50 грама на хектар, за да доставим една трета от нужния азот на растението. Представете си хубаво логистиката – 50 грама на хектар, вместо 150-200 килограма за транспортиране и разходи за приложение.

Нутрибио N действително е революция както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие!

 

Очаквайте продължение на статията (част II) скоро!

За повече информация: https://www.mediplusr.com/nutribio-n/

 

Източник: https://selo.bg/