Кредитът е начин за прехвърляне на бъдещото потребление към днешния ден. Един вид „машина на времето“ в материално изражение. Взимането на заем е удобно за тези, които са уверени в бъдещото си финансово благополучие и са готови да платят за това. И независимо че в момента лихвите по кредити у нас не са високи (а по депозити клонят към нула), както е известно, „безплатен обяд“ няма.

Преди да решим да вземем заем от банка, финансисти съветват да си отговорим на няколко въпроса. Тези въпроси не изчерпват всичко, но дават основните неща, които трябва да се обмислят във връзка с един евентуален кредит от банка.

Може да се започне с отговор на въпроса: това, за което мисля да взема заем, наистина ли ми трябва точно сега, или мога да изчакам докато спестя пари за покупката му?

Тук можем да конкретизираме, например, неотложен ли е ремонтът на жилището, колата трябва ли да се смени с по-нов модел въпреки че няма дефекти, непременно ли трябва да се сдобием с вила и т.н. Ако отговорът на подобни въпроси е отрицателен, значи може да изчакаме с придобивките, докато успеем да ги купим чрез спестявания.

Следващият въпрос е: знам ли на практика колко точно ще струва това финансово начинание и имам ли готовност да го изплащам за определения срок?

Този въпрос заостря вниманието към действителната цена на кредита и условията по договора с банката. Когато взимате кредит от банка винаги трябва да имате предвид не само лихвата, а и годишният процент на разходите (ГПР), който представлява действителната цена на кредита, включваща всички такси и комисионни по обслужването му.

Договорът с банката трябва да се чете много внимателно, за да не се пропуснат важни клаузи, като например как се изчислява лихвата, при какви условия може да се променя лихвеният процент, какви са наказателните лихви при забава и др.

Имайки предвид размера на заема, стигаме до въпроса: от какво ще е необходимо да се откажа в бъдеще, за да изплащам този заем?

Тук трябва да пресметнем каква част от месечните доходи би представлявал евентуалният кредит. Трябва да се имат предвид и другите постоянни разходи, които евентуално имате, като други заеми, режийни разходи, плащания за вече запланувани по-големи покупки и др. Това е моментът да прецените дали бихте се отказали например от екскурзия в чужбина, обновяване на гардероба, чести посещения на заведения и т.н.

Затова логично идва и следващият въпрос: колко ще бъдат месечните ми средства след изплащане на вноската по заема и други задължителни разходи (режийни разходи, средства за храна и облекло, пътуване и т.н.) и достъчни ли са те?

В случая е необходимо да направим конкретни изчисления на месечните си доходи и разходи, като трябва да се предвиди и малък „буфер“ за непредвидени разходи. В случай че разполагаемата месечна сума, след приспадане на вноските по заема и други задължителни разходи се окаже недостатъчна за обичайния ни начин на живот, тогава, това едва ли е моментът за теглене на кредит.

Но ако преценим, че и след теглене на кредит ще имаме (почти) достатъчно средства за ежедневни разходи, следва да си отговорим и на въпроса: ще мога ли да плащам винаги навреме кредита и колко би ми струвало евентулно забавяне?

Отговорът на този въпрос е особено актуален, ако кредитът е дългосрочен и/или размерът на месечните вноски е близо до горната граница, която можем да си позволим спрямо размера на доходите си. В тази връзка, тъй като никой не е „застрахован“ (изцяло) от неблагоприятни обстоятелства в една или друга посока, експерти съветват да имаме финансови резерви в размер на разходите ни за поне шест месеца, включващи и вноските по заеми, ако има такива.

И така, за тези, които нямат ясни положителни отговори на горепосочените въпроси или имат съмнения, заемът най-вероятно е „противопоказан“ към дадения момент.

 

Източник: https://money.bg/