Комисията за финансов надзор (КФН) обяви, че от тази седмица започва специална кампания #инвестирай безопасно. С нея, Комисията надгражда вече предприетите до сега мерки от предупреждения за измамни инвестиционни схеми от нелицензирани посредници, като прави стъпка напред и чрез онлайн пространството да даде основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните посредници.

#инвестирай безопасно стартира със самостоятелен сайт, в който са комбинирани видео и текст, новини и предупреждения към потребителите, налице е директен достъп до списъка на лицензираните посредници, предоставя възможност на потребителите сами да разпознаят легитимните инвестиционни схеми, но и да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите.

Кампанията #инвестирай безопасно се разгръща и в дигиталните канали YouTube и LinkedIn, като атрактивното визуално съдържание, създадено от екипа на Комисията, ще достигне до голям брой онлайн потребители и ще привлече вниманието им към въпросите, които трябва да си зададат или към ситуациите, в които биха могли да попаднат, предприемайки стъпката да станат инвеститори.

Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова, сподели, че кампанията се реализира не само, за да образова потребителите, но и за да даде отговор на очакванията както на участниците на капиталовите пазари, така и на крайните потребители. „Считаме, че дигиталните финанси ще продължат да се развиват и ще се наложат като стандартно потребителско поведение. На фона на непрекъснато предлаганите иновативни възможности, не бива да пренебрегваме и рисковете, които носят те. Именно затова, Комисията за финансов надзор в качеството си на регулатор, трябва да намери баланс между гарантиране правата на потребителите на небанкови продукти и услуги и подсигуряване на добра и стабилна среда за развитие на бизнеса“, допълни още тя.

Началникът на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ Неда Мужо разказа как идват идеите за създаване на видеосъдържанието, като всяка една ситуация в тях е резултат от директни казуси и разкрития на екипа на Комисията.

„Кампанията ни отвежда на нова територия, тази, на която измамниците реално присъстват, именно затова разгръщаме арсенала си от мерки и действия на дигиталното поле, защото искаме да предоставим възможността на потребителите своевременно да се защитят, но и да запазят доверието си в инвестиционния пазар и да предложим ново устойчиво бъдеще за спестяванията на нашите граждани“, подчерта Неда Мужо.

 

Източник: https://money.bg/