Окрупняването на банковия сектор в България върви с пълна сила. От 2015 г. насам всяка година ставаме свидетели на поне една знакова консолидационна сделка. Примери са сливането между „Алфа Банк“ и „Юробанк България“, която след това придоби и „Пиреос банк“. „Банка ДСК“ погълна „Експресбанк“. В 2021 година нивото се качи още – с милиардното споразумение между KBC Group и „Райфайзенбанк“, обявено само преди няколко дни.

Сделка с очаквана добавена стойност

На 15 ноември бе обявено, че банките-майки на ОББ и „Райфайзенбанк България“ са сключили споразумение за 1.15 млрд. евро и техните местни играчи у нас ще се слеят, като сделката ще приключи в средата на следващата година, след получаване на необходимите регулаторни одобрения. По-конкретно белгийската KBC Group, която е собственик на ОББ, ще придобие целия бизнес на австрийската „Райфайзен Интернешънъл“ в България.

По-любопитното обаче е, че в случая белгийците са готови да платят за групата дружества на „Райфайзенбанк“ у нас сума, която е доста по-голяма от собствения капитал на банката. Тоест KBC Group оценява високо качеството на активите на RBB и на нейните дъщерни производни в България и най-вече отчита, че сделката ще има добавена стойност в бъдеще.

От KBC Group коментират очакванията си по следния начин: „Сделката ще има положителен ефект върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена представлява 1.64 пъти прогнозната балансова стойност на нетните активи на целевата компания за 2022 г. и 12.5 пъти коефициента цена/приходи. На база лостовия ефект от обединеното дружество и експертния опит на KBC, ползите от синергиите се очаква бързо да нараснат от около 12 млн. евро през 2022 г. до приблизително 29 млн. евро през 2024 г. и да останат на приблизителни нива, надхвърлящи около 25 млн. евро през периода от 2025 до 2031 година„.

Стратегията на Raiffeisen International от началото на кризата е да концентрира операциите си в Австрия. Това е загатнато В съобщението за оттеглянето й от България пише буквално: „Въпреки постоянната рентабилност и сила на бизнеса на РБИ в България, решението за продажбата й е повлияно преди всичко от възможността за пренасочване на капитал, за да се възползва Raiffeisen International от атрактивни възможности за растеж и за увеличаване на мащаба й на ключовите пазари„.

Конкуренция на върха

Скоро трите най-големи банки  УниКредит Булбанк, банка ДСК и обединилата се с ОББ Райфайзенбанк, опериращи в България, ще имат около две трети пазарен дял. Това практически означава, че най-засилена ще е конкуренцията на върха.

„Райфайзенбанк България“ е на шесто място на пазара с пазарен дял от 7.9% по отношение на активите и 8.4% по отношение на кредитите. Банката оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна. Служителите й достигат 2500 души, обслужващи 635 000 клиенти.

В края на първото полугодие на 2021 г., дружеството има кредитен портфейл от 3.3 млрд. евро, 4.2 млрд. евро депозити и 5.2 млрд. евро активи и е с нетна печалба от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на дружеството към първото полугодие на 2021 г. възлиза на 16.4%.

От другата страна

ОББ вече е сред първите три банки в България 

по отношение на активите и задържа тази позиция, след като през 2018 г. се сля със „Сибанк“.

Обединеното дружество ОББ-Райфайзен ще е доста по-колосално. Прогнозите са, че то ще постигне 18.2% пазарен дял по отношение на активите и ще се доближи по този показател до първите двама пазарни играчи  – „Уникредит Булбанк“ с 19.8% пазарен дял и „Банка ДСК“ с 18.4 на сто. Очакванията на KBC Group са обединената банка ОББ-Райфайзен да заеме второ място по отношение на кредитите със 17.0% прогнозен пазарен дял.

В допълнение, това придобиване значително ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с управлението на активи, както и лидерската ѝ позиция при предоставянето на лизингови решения и ще създаде значителни възможности за кръстосани продажби с ДЗИ в областта на застраховането. 

До предстоящото приключване на сделката и последващата интеграция на дружествата в рамките на дейността, развивана от КВС в България, Райфайзенбанк България ще продължи да спазва ангажиментите си към пазара„, уточниха също от белгийската банково-застрахователна група, която присъства в България чрез Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България.

Като част от сделката KBC ще стане собственик и на притежаваните от „Райфайзенбанк“ дъщерни дружества за лизингова дейност, управление на активите, както и дружества обслужващи лизинговите и корпоративните й клиенти.

Как е в Европа

Вече не е тайна, че ЕЦБ силно насърчава банковата консолидация в Европа. През тази година отново има множество сделки между конкуренти на вътрешните пазари на Стария континент.  В Скандинавския регион бяха отчетени 10 сделки. Банките в Швейцария, Германия и Австрия са сключили четири сделки, а тези в Централна и Източна Европа са сключили пет.

В скорошен свой доклад рейтинговата агенция „Фич“ подчерта, че подобни сделки предлагат на банките от второ ниво възможности да се възползват от мащаба и им позволяват да се „конкурират при по-равностойни условия“. За националните шампиони сделките на вътрешния пазар пък предлагат възможности за затвърждаване или вдигане на позициите им и пазарния им дял, какъвто може да се окаже случаят с ОББ и „Райфайзенбанк“.

Отделно, консолидацията предлага на банките да се правят икономии, като намаляват клоновата си мрежа, свиват разходите си за персонал и разширяват продуктите и услугите към повече клиенти. Това повишава и тяхната рентабилност, което се явява ключово, тъй като през 2020 г. банките се бореха с повишените разходи на фона на пандемията от COVID-19, което в крайна сметка навреди на печалбите им.

 

Автор Атанаси Петров

Източник: https://www.banker.bg/