Автор: Александра Попова

Ани Филипова, банкер, бивш главен оперативен директор Treasury and Trade Solutions в Citi Asia Pacific, “Бизнес старт“

Екологичните, социални и управленски фактори (ESG) ще накарат банките да помислят повече за същността на институцията си и какво е въздействието им върху света, в който живеем. Големите банки в САЩ, Великобритания и Франция имат главен директор за устойчивост от много години насам. Съществуват и комитети, които наблюдават дали ESG политиките се спазват. В банките ESG не е странична политика – те се опитват да я превърнат в ДНК на самата институция. Това каза Ани Филипова, банкер, бивш главен оперативен директор Treasury and Trade Solutions в Citi Asia Pacific,  в ефира на предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Абревиатурата ESG означава екологични, социални и управленски фактори. Под екологични фактори се има предвид какво прави една банка, за да защитава природата и да намали емисиите не само на своите собствени сгради, но и да работи с клиентите си в тази посока. При социалните говорим за това как компаниите се отнасят със служители си, но и какъв пример дават в обществото, като прилагат програми за премахване на социалното и полово неравенство. Управленските фактори включват това как компаниите управляват самите себе си и как следват собствените си политики.

От думите на госта стана ясно, че глобалната пандемия е също част от ESG. Предвидени са всякакъв вид подкрепа и помощи за общностите, които са най-засегнати. Големите банки са начело в прехода към нисковъглеродна икономика – чрез екологично финансиране или представяне на климатичните рискове на клиентите си. Те инвестират в големи компании, които се занимават с глобални проблеми като намаляване на въглеродния диоксид в атмосферата. Подпомагат страни и общности с ниски приходи за икономически напредък.

„Много е важно как банките насърчават служителите си да имат култура на съдействие и да помагат за различни каузи чрез доброволчество“.

Аз започнах да работя в Citibank през 2000 г., като тогава ESG политиките не бяха толкова популярни. През 2003 г. банката публикува първия си доклад за това какво прави във връзка с различни екологични инициативи. В момента Citibank предлагат за възстановяване след пандемията около 100 милиона долара на най-засегнатите общности.

„Банката има изготвена стратегия за нетни нулеви емисии до 2050 г., а до 2030 г. ще бъдат постигнати нетни нулеви емисии за финансиране на собствени сгради и съоръжения“.

Ани Филипова е на мнение, че подобно на всички други рискове екологичните и социални също трябва да бъдат оценени качествено и количествено.

„Трудността идва оттам, че за климатичните рискове има много малко исторически факти. В САЩ има администрация за оценка на океанските и атмосферни промени. Те са започнали да измерват природни бедствия, които причиняват по-големи от 10 милиарда долара загуби“.

Климатичните и социални рискове трябва да бъдат използвани в кредитирането на банката. Всеки един от съществуващите рискове трябва да се пречупи през призмата на климатичните.

Друга тема от разговора бе как ESG политиката ще се отрази на условията за кредити от икономически сектори, които са силно замърсяващи.

„Кредитирането в енергийния сектор става все по-трудно и по-скъпо. Британската банка HSBC със седалище в Хонконг вече потвърди, че ще спрат финансирането за добив на въглища до 2040 г.“, каза Ани Филипова.

Целия разговор може да видите във видеото.

 

Източник: bloombergtv.bg/

 

 

Категория: 
Ключови думи: