Снимка: Pixabay

Новият минимален размер на цената на изкупуване е 1 лев на акция, а максималният е 2,04 лева на акция

Акционерите на „Индустриален Холдинг България“ АД са прекратили сега действащата програма за обратно изкупуване на акции на дружеството и са приели нова, с различни ценови параметри.

Това се вижда от протокола от извънредното общо събрание на акционерите, което се е състояло днес, 18 ноември. Документът е публикуван в Бюлетин Investor.

Новият минимален размер на цената на изкупуване е 1 лев на акция, а максималният е 2,04 лева на акция. Минималната цена в прекратената програма е 0,7 лева, а максималната е 1,2 лева.

И новата програма предвижда максималният брой акции, които подлежат на обратно изкупуване, да е до 3% за всяка календарна година, но не повече от 10% общо за целия период на програмата за обратно изкупуване.

Срокът за извършване на изкупуването е до 5 години, считано от приемането на решението.

Акционерите освен това са намалили капитала на „Индустриален Холдинг България“ от 100 400 643 лева на 96 808 417 лева чрез обезсилването на 10 592 226 броя обратно изкупени от дружеството собствени акции с номинална стойност 1 лев всяка, т.е. намалението е с 10 592 226 лева.

Направени са и съответните промени в устава на компанията заради намалението на капитала.

По статията работиха: автор Миглена Иванова, редактор Аспарух Илиев

Източник: https://www.investor.bg/