Франкфуртската фондова борса е най-големият финансов пазар в Европейския съюз.

„Алтерко“ АД получи потвърждение за допускане до търговия на официален пазар във Франкфурт, съобщиха от „Експат капитал“, който помогна на фирмата по процеса на регистрация за търговия на компанията на Франкфуртската фондова борса. Това е станало на 3 ноември. Официалната дата на приемането за търговия е фиксирана на 19 ноември 2021 г., а първата дата за търговия с акциите на дружеството във Франкфурт ще е 22 ноември 2021 г. (понеделник).

„Алтерко“ е първата българска компания, чиито акции са допуснати на чуждестранен регулиран пазар директно (не като депозитарни сертификати тип GDR). Тя е вторият български емитент след 11-те борсово търгувани фонда на „Експат асет мениджмънт“. Франкфуртската фондова борса е най-големият финансов пазар в Европейския съюз. Листингът там ще осигури на инвеститори от цял свят лесен достъп до акциите на компанията и ще гарантира значително по-добри перспективи за привличане на капитали за развитие в средносрочен план.

„Алтерко“ е една от най-перспективните и динамично развиващи се технологични компании в България, която създава иновации чрез проектиране, производство и разпространение на висококачествени IoT (Интернет на нещата) решения и продукти. Компанията е публична от 2016 г. и се търгува на „Българска фондова борса“. Пазарната й капитализация към 3 ноември е 406.8 млн. лева. Основните пазари на дружеството са страните от Западна Европа и Северна Америка.

Процесът на регистрация за търговия на официалния пазар във Франкфурт включва установяване на много взаимоотношения с важни нови партньори, регистрация на акциите за съхранение и сетълмент в международни депозитари и преминаване през дю дилижанс процедурите на организации като Clearstream Banking и Deutsche Boerse.

Чрез проекта с „Алтерко“ консултантите от „Експат Капитал“ продължават мисията си за отваряне на българския капиталов пазар към света.

 

Източник: https://www.banker.bg/