Със сигурност трябва да обсъдим как да коригираме нашите програми за покупки, коменитра Игнацио Виско

Европейската централна банка трябва да запази част от своята гъвкавост, вградена в пандемичната програма за покупка на облигации и в новите стимули след кризисните мерки. На това мнение е членът на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на Италианската централна банка Игнацио Виско.

„Смятам, че гъвкавостта трябва да остане – със сигурност трябва да обсъдим как да коригираме нашите програми за покупки“, каза гуверньорът в интервю за Bloomberg Television. „Това ще помогне срещу непредвидени сътресения и ще помогне за избягването на фрагментиране, което може да се появи отново“, допълни той.

Коментарите на Виско са поредните в дебата за бъдещия дизайн на следкризисните политики на ЕЦБ. На фона на ускоряващия се ръст на потребителските цени до годишен темп от 3,4% – много по-бързо от целта на институцията от 2% – ръководството на банката е изправено пред трудното решение за това какви да са следващите стъпки, след като пандемичната програма за покупка на облигации приключи по график през март.

Преобладаващото мнение сред централните банкери засега е, че скорошният пик на инфлацията е до голяма степен преходен, но някои вече започнаха да правят предупреждения, че инфлацията може да се ускори, ако доведе до по-високи заплати. Това на свой ред води до разделение на мненията в Управителния съвет за това доколко подкрепяща трябва да е политиката на централната банка след края на стимулите.

 

Миналата седмица френският гуверньор Франсоа Вилроа дьо Гало каза, че ЕЦБ трябва да обмисли да запази част от гъвкавостта на пандемичната си програма за покупка на облигации като „условен вариант“ за бъдещи покупки на активи. Други обаче, сред които централните банкери на Белгия и Естония, изразиха сдържаност по отношение на евентуалното изменение на традиционните инструменти.

По думите на Виско една от опциите – увеличаване на дела издаден от Европейския съюз дълг, който може да бъде купен – е „нещо, което може в крайна сметка да направим“, но това все още се нуждае от обсъждане.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Елена Кирилова
Източник: https://www.investor.bg/