Националният статистически институт ще публикува индексите на потребителските цени през септември

През тази седмица ще излязат поредните статистически данни, които ще дадат информация за развитието на българското стопанство – за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (18 октомври) Националният статистически институт ще публикува индексите на потребителските цени през септември.

Във вторник (19 октомври) от статистиката ще разберем какви са праговете по Системата Интрастат за тази година.

От Българската народна банка ще научим какъв е платежният баланс през август. Централната банка ще даде данни за потока на преки инвестиции през август и външната търговия през юли.

В сряда (20 октомври) няма обявени събития.

В четвъртък (21 октомври) от НСИ ще излязат актуализирани данни на нотификационните таблици за дълга и дефицита на сектор „Държавно управление“  за миналата година.

Статистиката ще информира какви са нефинансови национални сметки за институционални сектори „Държавно управление“ и „Останал свят“ през второто тримесечие на 2021 г.

В петък (22 октомври) БНБ ще публикува тримесечни финансови сметки по институционални сектори през юни.

Ще излязат и годишните данни за 2020 г. за брутния национален доход (БНД) по пазарни цени и резервираните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на национално ниво.

Пак от статистиката ще разберем какви са годишните актуализирани данни за 2020 г. на производителността на труда и нефинансовите показатели за сектор „Държавно управление“.

НСИ ще даде информация за основни макроикономически показатели за сектор „Държавно управление“ през второто тримесечие на тази година.

В последния работен ден на тази седмица ще има публикация  за нефинансови сметки по институционални сектори за 2019 г.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова
Източник: https://www.investor.bg/