Международният валутен фонд очаква 4.5% растеж на българската икономика през 2021 г. и 4.4% през 2022 година. МВФ актуализира леко нагоре своята прогноза за тази години за запазва очакванията си за БВП на България за догодина. 

 

Фондът прогнозира, че инфлацията в страната ни ще се ускори до 2,1 процента тази година, след което през идната година ще се забави до 1.9 процента. Безработицата в България ще остане стабилна на равнище 5,2 процента през 2021 година и ще се понижи до 4,7 процента през 2022 година, сочат новите икономически перспективи на МВФ, публикувани във вторник (12 октомври)

 

Прогнозата за растежа в еврозоната за 2021 година е преразгледана възходящо до 5% в сравнение с 4.6 на сто в юлския доклад. За догодина е заложен темп от 4.3% растеж.

 

МВФ леко понижи прогнозата си за глобално възстановяване от пандемичната рецесия, взимайки предвид продължителността на прекъсванията по веригата на доставки в индустриализираните страни и фаталните различия в степента на ваксинация между богатите и бедните страни.

 

Фондът залага на растеж от 5.9% на световната икономика през 2021 година спрямо юлската оценка от 6 процента.

 

МВФ очаква развитите икономики като цяло да отчетат темп на растеж от 5.2% за 2021 г., а развиващите се страни с ниски доходи – едва 3 процента.

 

За САЩ, най-голямата икономика в света, МВФ предвижда темп от 6 процента за тази година, което е с 1 пункт под 7-те процента, очаквани през юли, както и 5,2 процента през 2022 година. Низходящото преразглеждане отразява забавянето на икономическата активност в резултат на увеличаване на случаите на Ковид-19 и отложеното производство заради дефицитното снабдяване, както и произтеклото ускоряване на инфлацията.

 

Автор
Атанаси Петров

Източник: https://www.banker.bg/

 

Категория: 
Ключови думи: