Владимир Савов зам.-председател на КФН, ръководител на Застрахователен надзор, на специалното събитие от поредицата Tech21 с водещ Петър Илиев от Money.bg

Предизвикателствата, които пандемията е поставила пред застрахователния сектор, надзора и регулациите са послужили като катализатор за процесите, които се развивали във времето, но не са се считали за супер приоритетни. Това заяви Владимир Савов зам.-председател на КФН, ръководител на Застрахователен надзор, на специалното събитие от поредицата Tech21 с водещ Петър Илиев от Money.bg

В надзорния сектор, това, което се е наблюдавало най-вече в първите и най-остри месеци от пандемията е високата степен на дигитализация, която българските застрахователи са успели да въведат, приложат или да ускорят. Много от техните операционни технологични процеси са им позволили да осигурят непрекъсваемост на своята дейност. Продължили са да оказват услуги на своите застраховащи или застраховани лица, както и да изплащат обезщетения и дори да развиват нови продукти, отговарящи на средата на новите условия. Владимир Савов споделя, че процесът продължава и ще продължава все по-бързо да се развиват като ще търсят и други дигитални решения и услуги.

Водещите принципи продължават да си ги спазват, а именно правата на потребителите да бъдат защитени, както и застрахователният сектор да е финансово стабилен. Насърчаването на развитието на бъдещите финансови иновации, за да се осигури непрекъснатостта на бизнеса. В процеса на дигитализацията и онлайн предлагането се следи дали изискванията се спазват и голямо внимание се обръща на това как продуктите биват предлагани и по какъв начин се предоставя информацията на клиента.

Наблюденията на КФН сочат, че се спазват в предварителната договорна информация на потребителите и оценката на техните потребности.

“Когато е онлайн го няма човешкото взаимодействие, но не означава, че информацията и документите не трябва да бъдат предоставяни.”

По думи на госта, в тази насока са били препоръките към разпространителите на продуктите, а именно брокерите, агентите или самите застрахователи.

“На етап сме да научим пазара какво да прави, вместо да предлагаме по-строги санкции и мерки.”

Гостът допълва, че за сключен застрахователен договор се признава на полицата само и единствено, макар и настъпилата дигитализация, ръчен или квалифициран електронен подпис.

 

Застрахователният сектор и финтех секторът по време на пандемия и след нея, дигитализацията и киберсигурността обсъдиха компании и надзор в поредното специално събитие от поредицата Tech21, излъчено по Bloomberg TV Bulgaria на 10 октомври 2021г. с водещ Петър Илиев от Money.bg
Повече информация за събитието – може да намерите тук. 

 

Източник: bloombergtv.bg/