Три от индексите приключиха търговията на червена територия

Три от индексите на БФБ приключиха търговията във вторник на червена територия.

Бенчмаркът на сините чипове SOFIX изтри 0,3% от стойността си и се понижи до 570,10 пункта. Спад от 0,52% до 132,82 пункта регистрира по-широкият показател BGBX40. Равнопретегленият BGTR30 се придвижи в посока надолу с 0,42% до 647,10 пункта. Изключение направи секторният BGREIT, който успя да се повиши с 0,07% до 160,76 пункта.

Оборотът на регулиран пазар възлезе на 22,422 млн. лв. след 522 сделки с 61 емисии. Това се случи благодарение на 17 сделки с акциите на ТК-ХОЛД АД с обем 20,119 млн. лв., което осигури малко под 90% от днешния оборот на БФБ. Книжата на дружеството поскъпнаха с 16,98%.

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ е на второ място по оборот за деня с 525 369 лв., следван с малка разлика от  „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ-Варна с 525 285 лв. и „Доверие Обединен Холдинг“ АД с 462 883 лв.

Акциите на „ФеърПлей Пропъртиc“ АДСИЦ поскъпнаха 18,57% при 16 438 лв. дневен оборот. Днес стана ясно, че Съветът на директорите на дружеството е получил искане от „ФеърПлей Интернешънъл“ АД да упражни правата по варантите, които компанията е придобила при предлагането на 232 017 800 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Четири компании от състава на SOFIX отбелязаха поскъпване на акциите, а при шест беше отчетено понижение „Софарма Трейдинг“ АД записа най-голям ръст в стойността на акциите от 3,32%. Книжата на ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ отбелязаха ръст от 2,94%, а на „Софарма“ АД с 1,05 %.

Най-губещата компания в рамките на сесията беше „Доверие Обединен Холдинг“ АД с 5%, следван от „Елана Агрокредит“ АД с 2,65% и ТБ „Централна кооперативна банка“ АД с 1,96%.

 

Източник: https://www.investor.bg/

 

 

Категория: 
Ключови думи: