Според доклада на ЕЦБ клиентите в Южна Европа са най-изложени на рискове като горски пожари

Очаква се банките в Южна Европа да бъдат сред най-тежко засегнатите, ако изменението на климата не бъде възпрепятствано. Проучване на Европейската централна банка показва, че техните клиенти са най-изложени на рискове като горски пожари, съобщава Reuters.

ЕЦБ проведе симулации в повече от 1600 банки в еврозоната, за да разбере как биха се справили с последиците от изменението на климата, като например природни бедствия и въвеждането на политики, насочени към намаляване на емисиите. Докладът установи, че вероятността от неизпълнение на банкови заеми ще се увеличи със 7% през следващите 30 години в „сценарий тип гореща къща“, при който нищо не се прави за ограничаване на изменението на климата.

Това увеличение ще бъде приблизително два пъти по-високо за четири държави. ЕЦБ не ги посочи, но диаграма в доклада показва, че Гърция, Португалия, Испания и Малта имат най-голям дял от компании, изложени на физически рискове, произтичащи от изменението на климата.

„Докато европейските държави са изложени по сходен начин на риска от подобен преход … има няколко държави, които показват изключителна уязвимост към висок риск от физически щети“, се казва в доклада на ЕЦБ.

Автор: Георги Карамфилов

 

Източник: bloombergtv.bg/