На тяхно място в индекса влизат „Софарма трейдинг“, „Монбат“ и „Индустриален Холдинг България“

От днес, 20 септември, компаниите „Градус“ АД, „Албена“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД вече няма да бъдат част от основния индекс SOFIX на Българската фондова борса (БФБ).

Дружествата не покриват критериите за включване в индекса, реши съветът на директорите на БФБ на заседание на 9 септември.

На тяхно място в индекса влизат  „Софарма трейдинг“ АД, „Монбат“ АД и „Индустриален Холдинг България“ АД.

Така SOFIX вече е съставен от „Алтерко“, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, „Доверие Обединен холдинг“, „Софарма“, „Фонд за недвижими имоти България“, „Еврохолд България“, „Химимпорт“, „Софарма Трейдинг“, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, „Монбат“, „Първа инвестиционна банка“, „Елана Агрокредит“, „Холдинг Варна“, „Централна кооперативна банка“ и „Индустриален Холдинг България“.

От широкия индекс BGBX40, считано от днес, излизат  „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, „Холдинг Света София“, „Проучване и добив на нефт и газ“, „Кораборемонтен завод Одесос“. На тяхно място в индекса влизат „Илевън Кепитъл“, „ЕМКА“, „ФеърПлей Пропъртис“ и „Инвестиционна Компания Галата“.

Не се променя базата на индекса на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT.

От равнопретегления индекс BGTR30 излизат „235 Холдинг“ АД, „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, „М+С Хидравлик“ и „Трейс Груп Холд“. На тяхно място влизат „Инвестиционна Компания Галата“, „Супер Боровец Пропърти Фонд“, „Софарма имоти“ АДСИЦ и „Неохим“.

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ от 18 септември е решено „Софарма“ АД да е с тегло  0,947477.

Комисията по индексите определя теглови коефициенти, равни на 1 (едно), на всички емисии от базата на BGBX40, които влизат в сила от днес, 20 септември.

От емисиите, включени в BGREIT, „Адванс Терафонд“ ще е с тегло 0,344738, „Болкан енд Сий Пропъртис “ – 0,787979, а „Фонд за недвижими имоти България“ – 0

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Източник: https://www.investor.bg/