Емисията е в размер на 2 763 756 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка

Комисията за финансов надзор (КФН) е вписала емисия в размер на 2 763 756 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от „Доверие Обединен холдинг“ АД в  резултат на увеличение на капитала на дружеството от 18 736 099 лева на  21 499 855 лева.

Това става ясно от публикация на сайта на регулатора.

„Доверие Обединен холдинг“ обяви увеличението на капитала си през март. В средата на юли КФН одобри проспекта на дружеството.

Крайният срок за записване и плащане на акциите беше 25 август. На 27 август „Доверие Обединен Холдинг“ обяви, че са записани и платени  2 763 756 нови акции от увеличението на капитала на дружеството.

Увеличението беше вписано в Търговския регистър в началото на септември.

По статията работиха: автор Миглена Иванова, редактор Аспарух Илиев
Източник: https://www.investor.bg/