Мощни двигатели изстрелват цените нагоре Рекордни са увеличенията при горивата: централно газоснабдяване – с 10.7%, газообразни горива за битови нужди […]
Николай Ваньов, управляващ директор на MK Brokers, „Клуб Investor“, 18.06.2021 г. Пазарите свикнаха с идеята, че няма да има нови […]
Емисията е в размер на 2 763 756 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с […]