Европейската статистическа служба „Евростат“ обяви окончателните си данни за инфлацията в Еврозоната през август. Инфлацията достига 3%, като потребителските цени се качват до най-високото си ниво от 9 години насам. През юли инфлацията в Еврозоната се ускори до 2.2 процента.

Най-ниска инфлация в Европейския съюз през август е отчетена в Малта (0.4%), Гърция (1.2%) и Португалия (1.3%), а най-висока – в Естония, Литва и Полша (по 5%). През август най-голям принос за годишния ръст на инфлацията в еврозоната има енергията – 1.44%, следвана от неенергийните промишлени стоки с 0.65 пункта, храни, алкохол и тютюневи изделия с 0.43% и услугите също с 0.43 пункта.

Опасенията от прекомерна инфлация в еврозоната са преувеличени в момента, но политиците трябва да признаят, че съществува значителна несигурност относно продължителността на ценовия натиск, каза членът на управителния съвет на Европейската централна банка Гейбриъл Махлуф.

„Вярвам, че в момента опасенията от прекомерна инфлация в еврозоната са преувеличени и че настоящият ценови натиск отразява преходни фактори, които ще изчезнат с времето“, каза Махлуф, който е и управител централната банка на Ирландия.

Все пак централният банкер признава, че има значителна несигурност относно продължителността на ценовия натиск. Затова по думите му ЕЦБ трябва да тълкува инфлационните данни и резултатите от нейните решения с повишено внимание.

 

Автор Атанаси Петров

 

Източник: https://www.banker.bg/