Държавните енергийни производители ще предлагат специални продукти, подходящи за планиране на работата при големите енергийни консуматори бизнес. Това каза министърът на енергетиката Андрей Живков по време на брифинг.

Една от мерките, които ще бъдат предприети веднага, за успокоение на цените е именно тази – държавните АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ да започнат да предлагат енергия през Българската независима енергийна борса, специално за енергийно-интензивните производства, стана ясно от думите на министър Живков.

„С изключителна загриженост следим цените, важно е българската индустрия да остане работоспособна, да не се предизвикат фалити или сътресения в икономиката, защото това са неща, които ще рефлектират в цялата страна“, каза още Живков.

В срещата участваха не само представители на бизнеса, но и енергийни търговци, КЕВР, синдикални организации, БЕХ и представители на енергийната борса.

От 1 юли целият бизнес е на свободния пазар и движението на цените в момента оказват сериозно влияние върху всички промишлени потребители. Проведохме среща с енергоинтензивните предприятия и някои работодателски организации, посочи министърът.

„Ситуацията е наистина е драматична. Цените на енергоносителите вече са в шокови нива, а още не е настъпила зимата. Говорим за няколкостотин милиона евро, които трябва да спечелят стопанските предприятия, за да изплати тази цена. Това не се дължи на физически недостиг. Цените на въглеродните емисии поскъпнаха, има поскъпване на природния газ. Алтернативните горива – природен газ и въглища, които могат да успокоят пазарите, са скъпи или в недостиг, по една или друга причина. Всичко това ще ни затрудни да излезем от кризата в година след пандемия. Задача на служебния кабинет е да се намери решение поне до март. Системата не е пред физически недостиг, но има паника на пазарите – тя е в целия ЕС и се пренася и на нашия пазар. Както администрацията, така и ние сме затруднени пред намиране на общо решение, като спазваме и европейските правила“, обясни в началото на брифинга Константин Стаменов,  председател на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

Министърът на енергетиката припомни, че в в момента няма недостиг на електроенергия у нас, всички възможни блокове на ТЕЦ „Марица Изток 2“ работят. Там в момента има два блока, които са в ремонт, но в най-скоро време и те ще бъдат пуснати в паралел.

„Благодарение на това стоим на дъното на цените, но това не ни успокоява, защото дори на дъното цените са високи“, коментира Живков.

Той заяви, че се търсят краткосрочни решения, за да може българският бизнес да се справи с ценовия срок. Има и дългосрочни мерки, които обаче няма как да се приложат от служебното правителство.

„За нас е важно българската индустрия да остане работоспособна и конкурентна на своите пазари и в същото време да не се предизвикат фалити или някакви сътресения в българската икономика. Това са неща, които ще рефлектират като цяло в ситуацията в страната. Останахме на разположение. Следващата седмица ще направим още една среща, като включим в разговорите Министерство на финансите и Министерство на икономиката“, каза още Андрей Живков.

По думите му мерките са най-разнообразни, сред тях има преразглеждане на някои правила за работа на борсата, както и на опцията да се подпомагат енергоинтензивните производства по отношение на стойността на емисиите, като се спазват европейските правила.

От изнесените данни стана ясно, че в момента износът в България е много висок.

Потреблението в страната се движи около 4000 мвт, а износът е за около 2000 мвт. Министърът на енергетиката отговори на въпрос дали може да ограничи износът на ел. енергия.

„Вариант има, но ние не сме в тези хипотези. Вариантите са при недостиг или застрашаване на електроенергийната система. Тези хипотези в момента не са приложими“, обясни Живков.

Автор Елена Кирчева

Източник: https://www.banker.bg/