Производството на електроенергия се увеличава със 17,1%, докато преработвателната и добивната промишленост отчитат ръстове съответно от 7,5% и 6,2 на сто

 

През юли 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство в България нараства с 8,3% спрямо съответния месец на 2020 г., сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е пети пореден месец на растеж за показателя.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 17,1%, в преработващата промишленост – със 7,5%, и в добивната промишленост – с 6,2%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили – с 62,2%, производството на тютюневи изделия – с 59,1%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 41,3%, производството, некласифицирано другаде – с 34,6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 28,6%.

 

Най-голямо намаление е отчетено при производството на напитки – с 29,8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 18,4%, производството на основни метали – с 16,4%.

По предварителни данни през юли 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 0,3% спрямо предходния месец, изчисляват от НСИ.

През юли повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 9,5%, а понижение – в добивната промишленост – с 10,2%, и при преработващата промишленост – с 0,4%.

 

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали – с 13,2%, производството на автомобилиремаркета и полуремаркета – с 11,3%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 5,8%.

Съществено увеличение е регистрирано при производството, некласифицирано другаде – с 9,5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 9,1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 6,4%, производството на напитки – с 5,7%.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Десислава Попова
Източник: https://www.investor.bg/