Максималната цена на акция е 5,50 лева

„Софарма“ АД ще изкупи обратно до 250 хил. собствени акции на 3 септември, петък, съобщава дружеството чрез Бюлетин Investor.

Обратното изкупуване е във връзка с решение на общо събрание на акционерите на дружеството от 23 февруари 2018 г. и решение на съвета на директорите от днес, 2 септември.

Минималната цена на обратното изкупуване няма да е по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството.

Максималната цена е определена на – 5,50 лева за акция.

Лицензираният инвестиционен посредник, на когото е дадена поръчката за изкупуване, е „Първа Финансово Брокерска Къща“ ООД.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Божидарка Чобалигова
Източник: https://www.investor.bg/