Данните на БНБ показват, че банките са в изключително добро състояние.

 

Печалбата им в края на юли стигна 804 млн., за година се вдигна с 35%

Банките в края на юли имат активи от 130,6 млрд. лв., с което стават по-богати от държавата, защото заложеният в бюджета за тази година БВП е 126,5 млрд. лв.

Според последните данни на БНБ през юли активите на банковата система са нараснали с 2,1 млрд. лв. В структурата на активите делът на кредитите и авансите спрямо края на юни се повишава от 61,1 на 63,5%, а този на дълговите ценни книжа намалява от 15,3 до 14,9%.

Същевременно банките държат на депозит сума, която също се доближава до БВП. Общо влоговете на домакинствата, бизнеса и финансовите институции в края на юли са 111,3 и за месец са се увеличили с 1,9 млрд. лв.

Основен принос за това са увеличените депозити на бизнеса с 1,4 млрд. лв., въпреки че за част от фирмените депозити няма лихва.

Спестяванията на домакинствата имат скромно нарастване от 88 млн. лв. за месец, финансовите предприятия са сложили на влог още 111 млн., а кредитните институции – 380 млн. лв.

Кредитирането продължава да е активно, като за юли са отпуснати нови заеми за 900 млн. до общо 72,4 млрд. лв. Тук домакинствата и бизнесът са почти равни. Хората са изтеглили 368 млн. нови заеми, а бизнесът е взел 459 млн. лв.

Резултатите на банковата система показват, че тя е в повече от добро състояние. Печалбата на трезорите към 31 юли е стигнала 804 млн. лв., което е ръст от почти 35% в сравнение със седемте месеца на миналата година.

За много доброто състояние на банките сочи и това, че отношението на ликвидно покритие се повишава до 297,2 при 272,5% в края на юни. Ликвидният буфер е стигнал 32,2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10,8 млрд. лв.

От данните на БНБ става ясно още, че банките са разсрочили заради пандемията кредити за 9,242 млрд. лв. От тях 7,205 млрд. са на бизнеса и 2,037 млрд. – на домакинствата.

 

Източник: https://www.24chasa.bg/

Категория: 
Ключови думи: