Кредиторът отчита повече приходи от банкови операции, ръст на нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони и спад на административните разходи

 

Нетната печалба на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) към 30 юни се увеличава с 26,4% на годишна база до 33,639 млн. лева.

Това се вижда от консолидирания отчет на кредитора за второто тримесечие, публикуван на сайта x3news.com.

Ръстът се обяснява с по-високите приходи на компанията от банкови операции, увеличението на нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони, както и със спад на административните разходи.

Балансовото число на дружеството към 30 юни 2021 г. достига 11,427 млн. лева, като отбелязва увеличение спрямо края на 2020 г. от 91 млн. лева.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2021 г. до края на юни възлизат на 196,293 млн. лева спрямо 179,665 млн. лева за първата половина на 2020 г.

Нетният лихвен доход за периода януари – юни 2021 г. е в размер на 128,922 млн. лева и нараства с 6,547 млн. лева спрямо същия период на миналата година. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

Нетният доход от такси и комисиони за първите шест месеца на 2021 г. е 54,549 млн. лева и е с 8,247 млн. лева по-висок спрямо същия период на 2020 г.

Административните разходи на банката за първото шестмесечие на 2021 г. възлизат на 94,851 млн. лева, като намаляват с 6,365 млн. лева на годишна база, или с 6,3%.

Увеличават се обезценките, направени от ПИБ към 30 юни – до 53,884 млн. лева от 36,161 млн. лева година по-рано.

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ към края на полугодието достига 21,44%. Адекватността на капитала от първи ред е 21,31%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 17,87%.

Коефициентът на ликвидно покритие на ПИБ към 30 юни 2021 г. достига 266,25%, а коефициентът на нетно стабилно финансиране е 140,31%.

В последната година акциите на ПИБ поевтиняват с 13,11%, а пазарната капитализация достига 266,862 млн. лева.

 

Източник: https://www.investor.bg/

Категория: 
Ключови думи: