Офисите ще се населят отново със служители до края на тази година, водени от малки компании с по-малко от сто души персонал, показва допитване за нагласите на наемателите от Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) на консултантската компания CBRE сред 130 компании, пише онлайн изданието Property-Magazine.eu.

Допитването е установило, че малките компании са по-напреднали в завръщането в офиса. Над 80% от тях съобщават, че всичките им локации са отворени. За сравнение, само една трета от най-големите компании заявяват това, въпреки че мнозинството от тях са отворили над половината от обектите си.

Проучването показва и разликите по сектори. Над 70% от компаниите в областта на природните науки съобщават, че са отворили напълно офисите си, което частично отразява затрудненията с работата от вкъщи в този сектор. Компаниите в областта на банките и финансите (57%) и на технологиите, медиите и телекомите (46%) отварят по-бавно офисите си.

„Завръщането в офисите е относително ограничено, но компаниите полагат значителни усилия да улеснят по-пълно повторно отваряне и повечето се насочват към второто полугодие на тази година“, коментира Ричард Холбъртън, ръководител на изследванията на офис наемателите за ЕМЕА в CBRE.

Допитването е установило, че мнозинството компании и близо 80% от по-големите от тях с над 10 хил. служители клонят към някаква форма на смесени или хибридни работни практики. Над две трети от компаниите, които предпочитат хибриден модел, казват, че политиките и подходът им се определят чрез консенсус на корпоративно равнище.

„Различията в размера и сектора в тази област са значителни. 20% от участниците в проучването подкрепят завръщане в офиса през цялото време за повечето служители, но при малките компании делът достига 63%. Подкрепата за определени от корпорацията хибридни модели е над 60% в банковия и финансов сектор и в сектора на технологиите, медиите и телекомите и само около 50% в сектора на природните науки“, казва Холбъртън.

Офисът ще продължи да играе централна, макар и различна, роля в начина на извършване на работата. Малко от участвалите в изследването компании планират напълно отдалечено решение, а базираната в офиса работа продължава да присъства значително в плановете им.

Близо 80% от корпорациите очакват да създадат политика за работното място, при която работата се осъществява или напълно, или в по-голяма степен от офиса, или е разпределена поравно. Само 15% от компаниите очакват решение за работа изцяло от разстояние.

Компаниите са разделени равномерно в очакванията си за промени в размера на портфейла, като една трета от тях очакват да разширят обема от площите си през идните три години.

Компаниите от сектора на технологиите, медиите и телекомуникациите са особено оптимистични, като над 60% очакват разрастване на портфейлите с площи. Очакванията в банковия и финансов сектор са доста по-балансирани. Малко под 30% от компаниите планират експанзия, а почти същият процент очаква свиване на площите. 40 на сто от компаниите в сектора не предвиждат промяна на заеманите площи.

Стойността, която наемателите отдават на гъвкавостта, ще продължи да расте, отчасти в отговор на несигурността за икономиката в краткосрочен план, но също и по по-стратегически причини. В отговор на въпрос за дела на гъвкавите площи в портфейла на компанията бизнесите с между 11% и 50% гъвкави площи в портфейла си очакват делът им да се удвои през идните две години. Компаниите със средни размери и секторът на технологиите, медиите и телекомуникациите изглежда са особени привърженици на подхода с гъвкавите площи.

„Две са причините за ръста на популярността на гъвкавите площи – използването им като начин за преценка на различни модели за наемане на площи и като средство за предоставяне на по-голям избор на служителите за работна локация и среда. Втората причина е особен двигател за големи компании и те все повече искат да експериментират с комбинации от различни видове площи и реконфигурация на площите, отразяваща развитието на предпочитанията на служителите и научаването от първоначални пилотни програми“, отбелязва Холбъртън.

При по-широк поглед върху факторите, които влияят на избора на сграда, три фактора са доминиращи – гъвкавост, уелнес и устойчивост, особено качеството на въздуха. Около 40% от компаниите определят устойчивия дизайн като ключов фактор наред с интегрирането на технологии, а 54 на сто посочват качеството на въздуха вътре в сградата.

Големите компании отдават най-голямо значение на пълната гама от удобства в сградата, съответстващи на обхватните промени в работните практики и портфолио стратегията, която някои обмислят.

В момент, когато компаниите се доближават до възобновяване на работата в офиса, възстановяването на характеристики, които може да са ерозирали по време на блокадите, са основен приоритет. Това са на първо място сътрудничеството, ангажирането и създаването на силна корпоративна култура.

Основните идеи за работните площи са свързани с увеличаване на зоните за сътрудничество (36%), нови стратегии на работното място в избрани локации (33%) и промяна на стандартите в проектирането (22%).

Компаниите осъзнават, че има и технологични нужди, свързани с очаквани промени в стила на работа. Засилването на видео конференциите е най-популярно (67%), а системите за умни сгради и сензори (31%) и сензорите за качеството на въздуха (25%) също привличат значителен интерес.

„Трябва да се осъзнае, че постигането на целите на работното място ще изисква нещо повече от физически решения по проектирането и че това трябва да върви ръка за ръка с промените в организацията, поведението и ръководството. Предвид дългото време, в което преобладаваше „принудителната“ работа от разстояние, това вероятно ще е по-скоро постепенен, отколкото незабавен процес“, отбелязва Холбъртън.

Изрочник: https://www.investor.bg/

Категория: 
Ключови думи: